ParkKing - Parkeerexploitatie project

ParkKing - Parkeerexploitatie project

Sept 2014
Uitgevoerd voor: ParkKing

Door het inzichtelijk maken van de parkeerexploitatie van een project, krijgt ParkKing inzicht in de haalbaarheid en potentie van een project. TOGETHER kijkt in dit geval naar de te verwachten opbrengsten en kosten van het specifieke project en maakt inzichtelijk hoe deze zich in de jaren ontwikkelen. Belangrijkste uitgangspunt hierbij zijn de bestemmingen. Welke functies zijn er in de directe nabijheid van de parkeervoorziening gelegen of worden er ontwikkeld? Wie zijn de bezoekers van de bestemmingen en op welke manier komen ze naar de bestemmingen (vervoerswijze)? Maar er wordt ook gekeken naar welke parkeermogelijkheden zijn er in de omgeving? Is dit gereguleerd of gratis parkeren? Welke tarieven worden er gehanteerd? Kortom er spelen een heleboel factoren een rol in het bepalen van de te verwachten opbrengsten en kosten van een parkervoorziening. Belangrijk om dit vooraf goed in kaart te brengen. 

TOGETHER with DATA

Nieuwsgierig naar het pilot project "TOGETHER with DATA"?

Lees meer...

Samenwerking

TOGETHER werkt in projecten ook wel samen met de volgende partners:

- Almere Marktonderzoek (AMA)

- Bureau de Groot Volker

- Moonen Parkeeradvies

- SPAD

- Stienstra Adviesbureau Stedelijk Verkeer

- Vithe