Parkyourcar - Analyse Parkeeronderzoek

Parkyourcar - Analyse Parkeeronderzoek

Feb 2015
Uitgevoerd voor: Parkyourcar

Parkyourcar heeft een parkeeronderzoek uitgevoerd onder potentiële gebruikers om inzicht te krijgen in hoe men aankijkt tegen het verhuren van hun eigen parkeerplaats op momenten dat ze er zelf geen gebruik van maken. Daarnaast is ook gepeild hoe deze potentiële gebruikers staan tegenover de missie van Parkyourcar. TOGETHER heeft de resultaten van het parkeeronderzoek geanalyseerd en gerapporteerd. Op basis van deze analyses heeft Parkyourcar (nog beter) inzicht gekregen in de wensen en behoeften van hun consumenten en kunnen deze gebruiken om met hun producten/diensten hierop in te spelen. 

TOGETHER with DATA

Nieuwsgierig naar het pilot project "TOGETHER with DATA"?

Lees meer...

Samenwerking

TOGETHER werkt in projecten ook wel samen met de volgende partners:

- Almere Marktonderzoek (AMA)

- Bureau de Groot Volker

- Moonen Parkeeradvies

- SPAD

- Stienstra Adviesbureau Stedelijk Verkeer

- Vithe