ZorgSaam - Parkeeronderzoek

ZorgSaam - Parkeeronderzoek

Nov 2014
Uitgevoerd voor: ZorgSaam

Door het op verschillende dagen en tijdstippen uitvoeren van parkeerdruk- & parkeermotiefmetingen voor het Zorgsaam (ziekenhuis in Terneuzen locatie de Honte) wordt inzichtelijk welke en hoeveel parkeerders op welk moment aanwezig zijn op de verschillende parkeervoorzieningen rondom het ziekenhuis. Hierdoor wordt duidelijk of er zich parkeerproblemen voordoen en wanneer. Op basis van deze resultaten kan ZorgSaam gericht aan de slag met het verder optimaliseren van het parkeerbeleid voor de patienten en het personeel. 

TOGETHER with DATA

Nieuwsgierig naar het pilot project "TOGETHER with DATA"?

Lees meer...

Samenwerking

TOGETHER werkt in projecten ook wel samen met de volgende partners:

- Almere Marktonderzoek (AMA)

- Bureau de Groot Volker

- Moonen Parkeeradvies

- SPAD

- Stienstra Adviesbureau Stedelijk Verkeer

- Vithe