Spark - Parkeerbarometer 2014

Spark - Parkeerbarometer 2014

Sept 2014 tot Okt 2014
Uitgevoerd voor: Spark

De Parkeerbarometer is een initiatief van Spark met de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Deelnemende gemeenten en exploitanten stellen over een bepaalde periode parkeerdata over het gebruik van hun parkeervoorzieningen (on- en offstreet) in de binnenstad beschikbaar. Door het analyseren van deze parkeerdata worden trends en ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt en is het mogelijk om vergelijkingen te maken. De resultaten van de Parkeerbarometer geven gemeenten en exploitanten inzicht in hoe het gebruik van hun parkeervoorzieningen zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Op basis van deze resultaten kunnen gemeenten en exploitanten hun parkeerbeleid optimaliseren en anticiperen op de trends en ontwikkelingen zowel lokaal als landelijk.  TOGETHER heeft Spark en EUR ondersteund bij het verzamelen en analyseren van de parkeerdata voor de Parkeerbarometer 2014. De belangrijkste reden hiervoor is dat het van cruciaal belang is dat gemeenten en exploitanten inzicht hebben in wat er in hun parkeervoorzieningen gebeurt en hoe het gebruik zich in de loop der tijd ontwikkeld. Alleen als er inzicht is, kun je als gemeente of exploitant anticiperen en richting geven aan het parkeerbeleid.  

TOGETHER with DATA

Nieuwsgierig naar het pilot project "TOGETHER with DATA"?

Lees meer...

Samenwerking

TOGETHER werkt in projecten ook wel samen met de volgende partners:

- Almere Marktonderzoek (AMA)

- Bureau de Groot Volker

- Moonen Parkeeradvies

- SPAD

- Stienstra Adviesbureau Stedelijk Verkeer

- Vithe