TOGETHER is geboren uit de droom om onderzoek en (beleids)advisering hand in hand te laten gaan. Het één kan immers niet zonder het ander. Voordat samen met de opdrachtgever gezocht kan worden naar de meest optimale oplossing voor het vraagstuk, is het van cruciaal belang goed inzicht te hebben in de situatie en de betrokkenen. Wie zijn de betrokkenen, hoe maken ze keuzes, maar vooral ook waarom maken ze deze keuzes? Door het bij elkaar brengen en analyseren van diverse data, worden naast de standaard resultaten additionele inzichten gegenereerd, die helpen bij het tot stand komen van op maat gesneden oplossingen voor parkeer- & mobiliteitsvraagstukken.

TOGETHER is een adviesbureau dat gemeenten, exploitanten, projectontwikkelaars, ziekenhuizen, ondernemersverenigingen, ondernemers en andere partijen adviseert en ondersteunt bij allerlei parkeer- en mobiliteitsvraagstukken. Centraal hierbij staat het goed in kaart brengen van de situatie en de betrokkenen middels effectief en efficiënt onderzoek, het bij elkaar brengen van verschillende soorten data en het analyseren hiervan. Alleen op deze manier kunnen de pijnpunten inzichtelijk gemaakt worden en gezocht worden naar gerichte oplossingen.

Wat TOGETHER zo bijzonder maakt is dat door het centraal stellen van de klant het opdrachtgevers helpt hun klanten (beter) te leren kennen en begrijpen (creëren consumentenprofielen). Zo kunnen zij inspelen en anticiperen op de wensen en behoeften van hun klanten voor wat betreft hun producten en diensten maar ook ten aanzien van parkeren en mobiliteit.

De kracht van TOGETHER is om middels een gedegen probleemanalyse SAMEN met de opdrachtgever te zoeken naar de meest optimale oplossingen voor de geïdentificeerde problemen en deze uitwerken in een passend (beleids)advies. Na invoering van het (beleids)advies raad TOGETHER de opdrachtgever aan om te (blijven) monitoren of het (beleids)advies het gewenste resultaat oplevert of dat bijsturing noodzakelijk is. Kortom zoek je een PARTNER die je helpt om inzicht te krijgen en oplossingen te vinden voor vraagstukken op het gebied van parkeren en mobiliteit, neem contact op met TOGETHER.

TOGETHER with DATA

Nieuwsgierig naar het pilot project "TOGETHER with DATA"?

Lees meer...

Wat doet Together nog meer ...

Dagmar Severens

Ik ben Dagmar Severens en werk inmiddels ruim 15 jaar met veel plezier en enthousiasme in de Parkeerwereld. 

Mijn eerste kennismaking met parkeren was in mijn job als marktanalist bij Q-Park. Aangezien dit zo goed beviel, besloot ik mijn carrière voort te zetten als parkeeradviseur bij Grontmij Parkconsult. Om mijn kennis en ervaring binnen het parkeervak nog verder te verbreden, ben ik vervolgens aan de slag gegaan als parkeeradviseur bij Spark.

Ik bleef echter dromen van iets moois voor mijzelf beginnen. Ik heb het voorrecht om mijn droom nu uit te laten komen in de vorm van TOGETHER, een Advies- en Onderzoeksbureau op het gebied van Parkeren & Mobiliteit.

Neem contact op

Samenwerking

TOGETHER werkt in projecten ook wel samen met de volgende partners:

- Almere Marktonderzoek (AMA)

- Bureau de Groot Volker

- Moonen Parkeeradvies

- SPAD

- Stienstra Adviesbureau Stedelijk Verkeer

- Vithe