23 November 2015

Dat binnensteden en winkelcentra het op dit moment moeilijk hebben, is inmiddels wel duidelijk. Het aantal bezoekers loopt terug, de omzet van ondernemers komt onder druk te staan en de leegstand neemt toe. Maar waardoor komt dit nu? Al snel wordt er geroepen dat de economische crisis en het online shoppen hier de oorzaak van zijn. Deze aspecten spelen zeker een rol, maar zijn vooral de trigger geweest voor de aanstaande veranderingen die in het winkellandschap gaan plaatsvinden. Daarnaast wordt er, vooral door ondernemers, steeds vaker gewezen naar het betaald parkeren als reden voor de problemen in de binnensteden en winkelcentra. Wat is er nu precies aan de hand?

In de afgelopen decennia is door de technologische ontwikkelingen (computer, internet, mobiele telefonie) voor consumenten letterlijk een hele wereld open gegaan. Er heeft een transitie plaatsgevonden van de lokale naar een wereldeconomie. Consumenten zijn mede hierdoor steeds kritischer en veeleisender geworden. Daarnaast zien we echter dat, door de economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren, consumenten genoodzaakt zijn om weloverwogen keuzes te maken waar ze hun beperkte beschikbare middelen aan uitgeven. Dit alles heeft er toe geleid dat consumenten andere afwegingen maken en andere beslissingen nemen. Kennen we de consumenten eigenlijk nog wel? Weten we wat hun behoeften zijn, wat ze belangrijk vinden en hoe ze tegenwoordig hun keuzes maken?

TOGETHER with Data is een initiatief van TOGETHER en samen met 4 partners (AMA, LocatieNet, Tim_online en Trajan) en TNO wordt dit pilot project uitgevoerd in opdracht van Ondernemersvereniging Hulst Vestingstad (OVHV). De doelstelling van dit pilot project is: Hoe kunnen we er voor zorgen dat de binnenstad van Hulst aantrekkelijk(er) wordt/blijft naar de toekomst toe, met de focus op bereikbaarheid en parkeren? Deze vraag kan alleen maar beantwoord worden als we de klant/consument centraal stellen en kiezen voor een integrale benadering, breder kijkend dan alleen sec naar de bereikbaarheid en het parkeren zelf.

In dit pilot project wordt voor Hulst data verzameld over de consumenten, hun verplaatsings- en parkeergedrag en de bestemmingen die zij in de binnenstad van Hulst bezoeken. Door deze data van het hele koopproces samen te brengen/integreren wordt meer inzicht en een beter begrip gecreëerd van wie de consumenten zijn, wat hun behoeften zijn en hoe hun gedrag eruit ziet. Alleen met dit inzicht en begrip kan de vraag en het aanbod van producten en diensten, maar ook specifiek voor parkeren en mobiliteit beter op elkaar afgestemd worden.

TOGETHER is ervan overtuigd dat dit pilot project nog maar het begin is van een weg die ons inziens hoe dan ook ingeslagen moet worden. Want alleen als we met z’n allen dit inzicht hebben en begrijpen wie onze consumenten/klanten zijn en hoe zich dit continu ontwikkeld, kunnen we tijdig inspelen en anticiperen op deze veranderingen. Er ontstaan kansen en ruimte voor nieuwe innovatieve ideeën zodat ondernemers weer echt kunnen ondernemen. Dan creëren we aantrekkelijke binnensteden en winkelcentra, waar consumenten graag naar toe komen, zich welkom voelen en een plezierige “customer experience” hebben en vervolgens met een tevreden en positief gevoel naar huis gaan. Zo creëren we TOGETHER een mooiere toekomst.

Wil je meer weten, download dan de hele paper.

24 November 2014

Gemeenten staan voor de uitdaging om hun binnensteden aantrekkelijk, leefbaar en bereikbaar te maken en/of houden. Dit was altijd al belangrijk, maar nu in tijden van economische crisis waar het bezoek aan de binnensteden terugloopt, ondernemers kampen met dalende omzetten en leegstand van winkelpanden steeds meer voorkomt, heeft dit extra prioriteit. Parkeren maakt onderdeel uit van de bereikbaarheid van een binnenstad. Vandaar dat het van cruciaal belang is dat het parkeerbeleid (binnen de gestelde gemeentelijke kaders) afgestemd wordt op de wensen en behoeften van de parkeerders in de binnenstad. Dit kan voor iedere binnenstad anders zijn afhankelijk van de aanwezige doelgroepen. Kortom voor iedere binnenstad zal parkeerbeleid op maat gemaakt moeten worden, dat past bij de parkeerders en de lokale omstandigheden.

Om parkeerbeleid op maat te kunnen maken, is het noodzakelijk te weten wie de parkeerders zijn (welke doelgroepen zijn er te onderscheiden) die in de binnenstad parkeren en wat hun parkeergedrag is en daarbij ook doorkijkend naar de toekomst, welke veranderingen er op stapel staan. Hebben gemeenten deze informatie tot hun beschikking? Is deze informatie er überhaupt wel? En zo nee, hoe wordt er nu dan parkeerbeleid opgesteld, op basis van welke informatie? En willen we op deze manier doorgaan of wordt het tijd voor verandering? Wat zou in de meest ideale wereld wenselijk zijn?

Wil je meer weten, download dan de hele paper.

 

TOGETHER with DATA

Nieuwsgierig naar het pilot project "TOGETHER with DATA"?

Lees meer...

Wat doet Together nog meer ...

Dagmar Severens

Ik ben Dagmar Severens en werk inmiddels ruim 15 jaar met veel plezier en enthousiasme in de Parkeerwereld. 

Mijn eerste kennismaking met parkeren was in mijn job als marktanalist bij Q-Park. Aangezien dit zo goed beviel, besloot ik mijn carrière voort te zetten als parkeeradviseur bij Grontmij Parkconsult. Om mijn kennis en ervaring binnen het parkeervak nog verder te verbreden, ben ik vervolgens aan de slag gegaan als parkeeradviseur bij Spark.

Ik bleef echter dromen van iets moois voor mijzelf beginnen. Ik heb het voorrecht om mijn droom nu uit te laten komen in de vorm van TOGETHER, een Advies- en Onderzoeksbureau op het gebied van Parkeren & Mobiliteit.

Neem contact op