Gemeenten staan voor de uitdaging om hun binnensteden aantrekkelijk, leefbaar en bereikbaar te maken en/of houden. Dit was altijd al belangrijk, maar nu in tijden van economische crisis waar het bezoek aan de binnensteden terugloopt, ondernemers kampen met dalende omzetten en leegstand van winkelpanden steeds meer voorkomt, heeft dit extra prioriteit. Parkeren maakt onderdeel uit van de bereikbaarheid van een binnenstad. Vandaar dat het van cruciaal belang is dat het parkeerbeleid (binnen de gestelde gemeentelijke kaders) afgestemd wordt op de wensen en behoeften van de parkeerders in de binnenstad. Dit kan voor iedere binnenstad anders zijn afhankelijk van de aanwezige doelgroepen. Kortom voor iedere binnenstad zal parkeerbeleid op maat gemaakt moeten worden, dat past bij de parkeerders en de lokale omstandigheden.

Om parkeerbeleid op maat te kunnen maken, is het noodzakelijk te weten wie de parkeerders zijn (welke doelgroepen zijn er te onderscheiden) die in de binnenstad parkeren en wat hun parkeergedrag is en daarbij ook doorkijkend naar de toekomst, welke veranderingen er op stapel staan. Hebben gemeenten deze informatie tot hun beschikking? Is deze informatie er überhaupt wel? En zo nee, hoe wordt er nu dan parkeerbeleid opgesteld, op basis van welke informatie? En willen we op deze manier doorgaan of wordt het tijd voor verandering? Wat zou in de meest ideale wereld wenselijk zijn?

Wil je meer weten, download dan de hele paper.

 

TOGETHER with DATA

Nieuwsgierig naar het pilot project "TOGETHER with DATA"?

Lees meer...

Wat doet Together nog meer ...

Dagmar Severens

Ik ben Dagmar Severens en werk inmiddels ruim 15 jaar met veel plezier en enthousiasme in de Parkeerwereld. 

Mijn eerste kennismaking met parkeren was in mijn job als marktanalist bij Q-Park. Aangezien dit zo goed beviel, besloot ik mijn carrière voort te zetten als parkeeradviseur bij Grontmij Parkconsult. Om mijn kennis en ervaring binnen het parkeervak nog verder te verbreden, ben ik vervolgens aan de slag gegaan als parkeeradviseur bij Spark.

Ik bleef echter dromen van iets moois voor mijzelf beginnen. Ik heb het voorrecht om mijn droom nu uit te laten komen in de vorm van TOGETHER, een Advies- en Onderzoeksbureau op het gebied van Parkeren & Mobiliteit.

Neem contact op